INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Teoria dotycząca moli.

Prawa i definicje.


Definicje
mol - jest to ilość substancji, która określa tyle cząstek materialnych (atomów, cząsteczek) ile atomów węgla znajduje się w 0,012 kg izotopu 12C

masą atomową - nazywamy masę atomu danego pierwiastka wyrażoną w jednostkach mas atomowych [u]

masą cząsteczkową - nazywamy masę cząsteczki danej substancji wyrażoną w jednostkach mas atomowych [u]

masa molowa - jest to masa jednego mola dowolnych cząstek oznaczamy M

objętością molową - nazywamy objętość jednego mola (dowolnego gazu)Prawa
Prawo stałych stosunków objętościowych Gay - Lussaca * 1809 r. - objętości reagujących gazów i gazowych produktów reakcji, odmierzone w tych samych warunkach fizycznych, (ciśnienie i temp. ) pozostają do siebie w stosunku niewielkich liczb całkowitych
Prawo Avogarda - w jednakowych objętościach różnych gazów w tych samych warunkach fizycznych znajduje się taka sama liczba molekuł (atomów, cząsteczek)
NA - liczba Avogarda 6,023?1023
Sposoby zamiany jednostek:
1 kmol = 103 mola; 1 mmol = 10-3 mola
1 mol = 6,023?1023; 1 kmol = 6,023?1026;
1mmol = 6,023?1020
18 g /mol = 18 kg / kmol = 18 mg / mmol
22,4 dm3 / mol = 22,4 m3 / kmol = 22,4 cm3 / mmol = V0


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku