INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Kwasy karboksylowe

Nazwy, reakcje, otrzymywanie, estry.


Nazewnictwo
H-COOH (kw. metanowy, kw. mrówkowy, kw. karboksylowy)
CH3-COOH (kw. metanowy, kw. octowy, kw. metanokarboksylowy) CH3-CH2-COOH (kw. propanowy, kw. propionowy, kw. etanokarboksylowy)
CH3-CH2-CH2-COOH (kw. butanowy, kw. masłowy, kw. propanokarboksylowy) CH3-[CH2]3-COOH (kw. pentanowy, kw. walerianowy, kw. butanokarboksylowy)
C6H11-COOH (kw. cyklanoheksanokarboksylowy)
CH2=CH-COOH (kw. etenokarboksylowy, kw. propenowy)
C6H5-COOH (kw. benzoesowy, kw. benzenokarboksylowy)
CH3-CH-COOH ----OH (kw. 2-hydroksopropionowy)
CH3-CH-COOH ----Cl (kw. halogenowy, kw. 2-chloroetanokarboksylowy) CH3-CH-COOH ----NH3 (aminokwas)
CH3-C-COOH ====O (ketokwas)
CH3-CH-CH3 ----COOH (kw. 2-metylopropanowy, kw. izomasłowy)


Otrzymywanie
- utlenianie aldehydów
R-COH+[O] - - > R-COOH
- utlenianie alkoholi
R-CH2-OH + 2[O] - - > R-COOH + H2O
- hydroliza estrów
CH3-COOCH3 + H2O - - > CH3-COOH + CH3OH
- hydroliza soli kwasów karboksylowych
CH3COONa + H2O - - > CH3-COOH + NaOH,


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku