INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Ogólne wiadomości o alkoholach

Grupą funkcyjną alkoholi jest grupa hydroksylowa OH połączona z węglem tetraedrycznym w stanie hybrydyzacji sp3. Ogólny wzór alkoholi to CnH2n+1-OH.


Właściwości alkoholi jednowodorotlenowych(monohydroksylowych):
1.reakcje przebiegające z rozerwaniem wiązania OH
- z aktywnymi metalami CH3CH2OH + Na _ CH3CH2ONa + 1/2H2
Sole alkoholi to alkoholany, które ulegają hydrolizie z odczynem zasadowym. Otrzymany związek to etanolan sodu.
-reakcja estryfikacji tzn. z kwasami organicznymi lub nieorganicznymi prowadząca do wytworzenia estrów. Reprezentuje ona typ reakcji zwanej kondensacją.
CH3CH2OH + CH3COOH (kwas octowy) _ CH3COOCH2CH3 + H2O
Otrzymany związek to octan etylu, inaczej ester etylowy kwasu octowego jest to główny składnik zmywacza do paznokci.
2.r-cje przebiegające z rozerwaniem wiązania CO
-z fluorowcowodorami CH3CH2OH + HCl _ CH3CH2Cl + H2O

Alkohole jednowodorotlenowe nie reagują z wodorotlenkami!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


METODY OTRZYMYWANIA ALKOHOLI JEDNOWODOROTLENOWYCH:
1. Metody ogólne
- addycja wody do alkenów(hydratacja)
CH2=CH2 + H2O_C2H5OH(etanol)
- halogenek 1-rzędowy + wodny roztwór mocnej zasady
CH3CH2Cl + NaOH _ CH3CH2OH + NaCl jest to substytucja nukleofilowa Sn

2.Metody specyficzne
- fermentacja alkoholowa
C6H12O6 _ 2C2H5OH + 2CO2
- sucha destylacja drewna, prowadząca do wytworzenia spirytusu drzewnego- metanolu
CO + 2H2 _ CH3OH

Wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego w alkoholach rośnie rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych a maleje w wodzie. W tym kierunku rośnie temperatura wrzenia i maleje aktywność chemiczna.


Właściwości alkoholi wielowodorotlenowych:
Przedstawicielami są:
- glikol = (1,2) etanodiol = glikol etylenowy CH2OH-CH2OH
- gliceryna = glicerol = (1,2,3) propanotriol

1.reakcje przebiegające z rozerwaniem wiązania OH
-z aktywnymi metalami (przebiegają wieloetapowo)
CH2OHCHOHCH2OH (gliceryna) + 3Na _ CH2ONaCHONaCH2ONa (glicerynian trisodu)+ 3/2H2
- reakcja estryfikacji
CH2OHCHOHCH2OH + 3HNO3(H-NO2) _ CH2ONO2CHONO2CH2ONO2 (triazotan gliceryny- nitrogliceryna) + 3H2O Nitrogliceryna jest to nazwa niepoprawna chemicznie, ponieważ grupa nitrowa NO2 nie jest bezpośrednio połączona z węglem.
2.reakcje przebiegające z rozerwaniem wiązania CO
- z fluorowcowodorami ? proces wieloetapowy a produktami pośrednimi są tzw. Chalogenohydryny.
CH2OHCH2OH(glikol) + HCl _ CH2ClCH2OH (chlorohydryna glikolu) + HCl = CH2ClCH2Cl (1,2 dichloroetan)


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku