INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Ogólne wiadomości o alkoholach

Grupą funkcyjną alkoholi jest grupa hydroksylowa OH połączona z węglem tetraedrycznym w stanie hybrydyzacji sp3. Ogólny wzór alkoholi to CnH2n+1-OH.


Właściwości alkoholi jednowodorotlenowych(monohydroksylowych):
1.reakcje przebiegające z rozerwaniem wiązania OH
- z aktywnymi metalami CH3CH2OH + Na _ CH3CH2ONa + 1/2H2
Sole alkoholi to alkoholany, które ulegają hydrolizie z odczynem zasadowym. Otrzymany związek to etanolan sodu.
-reakcja estryfikacji tzn. z kwasami organicznymi lub nieorganicznymi prowadząca do wytworzenia estrów. Reprezentuje ona typ reakcji zwanej kondensacją.
CH3CH2OH + CH3COOH (kwas octowy) _ CH3COOCH2CH3 + H2O
Otrzymany związek to octan etylu, inaczej ester etylowy kwasu octowego jest to główny składnik zmywacza do paznokci.
2.r-cje przebiegające z rozerwaniem wiązania CO
-z fluorowcowodorami CH3CH2OH + HCl _ CH3CH2Cl + H2O

Alkohole jednowodorotlenowe nie reagują z wodorotlenkami!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


METODY OTRZYMYWANIA ALKOHOLI JEDNOWODOROTLENOWYCH:
1. Metody ogólne
- addycja wody do alkenów(hydratacja)
CH2=CH2 + H2O_C2H5OH(etanol)
- halogenek 1-rzędowy + wodny roztwór mocnej zasady
CH3CH2Cl + NaOH _ CH3CH2OH + NaCl jest to substytucja nukleofilowa Sn

2.Metody specyficzne
- fermentacja alkoholowa
C6H12O6 _ 2C2H5OH + 2CO2
- sucha destylacja drewna, prowadząca do wytworzenia spirytusu drzewnego- metanolu
CO + 2H2 _ CH3OH

Wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego w alkoholach rośnie rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych a maleje w wodzie. W tym kierunku rośnie temperatura wrzenia i maleje aktywność chemiczna.


Właściwości alkoholi wielowodorotlenowych:
Przedstawicielami są:
- glikol = (1,2) etanodiol = glikol etylenowy CH2OH-CH2OH
- gliceryna = glicerol = (1,2,3) propanotriol

1.reakcje przebiegające z rozerwaniem wiązania OH
-z aktywnymi metalami (przebiegają wieloetapowo)
CH2OHCHOHCH2OH (gliceryna) + 3Na _ CH2ONaCHONaCH2ONa (glicerynian trisodu)+ 3/2H2
- reakcja estryfikacji
CH2OHCHOHCH2OH + 3HNO3(H-NO2) _ CH2ONO2CHONO2CH2ONO2 (triazotan gliceryny- nitrogliceryna) + 3H2O Nitrogliceryna jest to nazwa niepoprawna chemicznie, ponieważ grupa nitrowa NO2 nie jest bezpośrednio połączona z węglem.
2.reakcje przebiegające z rozerwaniem wiązania CO
- z fluorowcowodorami ? proces wieloetapowy a produktami pośrednimi są tzw. Chalogenohydryny.
CH2OHCH2OH(glikol) + HCl _ CH2ClCH2OH (chlorohydryna glikolu) + HCl = CH2ClCH2Cl (1,2 dichloroetan)


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku