INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Tłuszcze

Tłuszcze są mieszaninami estrów gliceryny i wyższych kwasów karboksylowych. Tłuszcze występują w organizmach roślinnych i zwierzęcych, stanowią materiał zapasowy, z którego ustrój wytwarza potrzebną mu energią a także stanowią izolacje cieplno oraz amortyzują wstrząsy narządów wewnętrznych np. gałki ocznej. Tłuszcze są rezerwowym materiałem odżywczym organizmów żywych. W świecie roślinnym i zwierzęcym tłuszcze spełniają rolę źródła energii i materiału zapasowego. Częściowo zhydrolizowane, łączą się we krwi z globulinami, tworząc frakcję lipoprotein. Uwalnianie kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka odbywa się pod wpływem lipazy trzustkowej. Tłuszcze otrzymuje się na skalę przemysłową z surowców naturalnych lub syntetycznie. Znajdują zastosowanie jako produkty spożywcze (np. masło, smalec, słonina, oleje jadalne), surowce do otrzymywania mydeł, detergentów, pokostów, farb olejnych, linoleum.


Ze względu na pochodzenie wyróżniamy tłuszcze roślinne i zwierzęce.
Tłuszcze roślinne są związkami nienasyconymi, a więc estrami gliceryny i nienasyconych kwasów karboksylowych na przykład kwasu oleinowego. Są to na przykład: oliwa, olej rzepakowy, słonecznikowy, arachidowy, lniany, masło kakaowe.
Tłuszcze roślinne - ciekłe tłuszcze z nasion, owoców, kiełków. Po wydobyciu ich z roślin są oczyszczane, utwardzane lub odwadniane, a następnie używane w przemyśle spożywczym, mydlarskim, włókniarskim i w lecznictwie.

Tłuszcze zwierzęce to związki nasycone - estry gliceryny i nasyconych kwasów karboksylowych, np.: tran.

Ze względu na stan skupienia tłuszcze dzielimy na ciekłe i stałe:
? Tłuszcze stałe to zwierzęce za wyjątkiem tranu. Głównymi składnikami tłuszczów stałych są glicerydy wyższych nasyconych kwasów tłuszczowych.
? Tłuszcze roślinne to tłuszcze ciekłe (tran, oleje roślinne). W ich skład wchodzą głównie glicerydy wyższych nienasyconych kwasów tłuszczowych.

W reakcji uwodornienia następuje zmiana stanu skupienia tłuszczów z ciekłych na stałe. Reakcja ta znalazła zastosowanie w przemyśle do utwardzania tłuszczów roślinnych, np. przy produkcji margaryny.

Czyste tłuszcze są substancjami bezbarwnymi i bezwonnymi. Barwa zapach i smak tłuszczów naturalnych pochodzą od ich domieszek. Tłuszcze nie rozpuszczają się w wodzie (tworzą z nią emulsję), dobrze rozpuszczają się w alkoholach, bardzo dobrze w węglowodorach, np. w benzynie, nafcie. Tłuszcze wstrząsane z wodą tworzą emulsje, czyli pozornie jednolitą mieszaninę, w której drobniutki kuleczki tłuszczu są zawieszone w wodzie. Emulsja ta jest jednak nietrwała i rozdziela się na dwie warstwy.

W podwyższonej temperaturze tłuszcze ulegają rozkładowi, podczas którego powstają produkty o bardzo nieprzyjemnym zapachu, m.in. nienasycony aldehyd zwany akroleiną
CH2 = CH - CHO. Również pod wpływem tlenu, a szczególnie w obecności światła, następują procesy jełczenia, czyli rozkładu tłuszczów z wydzieleniem ketonów i kwasów o niezwykle przykrym zapachu i smaku, np. zjełczałe masło ma zapach kwasu masłowego.
Tłuszcze, jako estry glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych, mogą pod wpływem wody ulegać hydrolizie. Na skalę przemysłową tę reakcję przeprowadza się w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem. Kataliczny wpływ na szybkość tej reakcji mają jony H+. Produktami reakcji hydrolizy tłuszczów w środowisku kwaśnym (hydroliza kwasowa) są: gicerol i odpowiednie kwasy tłuszczowe
Tłuszcze reagują z wodorotlenkiem sodu i potasu, w wyniku tej reakcji zwanej zmydlaniem tłuszczu powstaje mydło i gliceryna. Reakcja ta jest wykorzystywana przy produkcji mydła.Chemiczne wskaźniki właściwości tłuszczów:
1) liczba kwasowa (liczba Kottstorfera) - jest miarą świeżości - jest to ilość mg KOH zużytego do zobojętnienia wolnych kwasów tłuszczowych w 1g tłuszczu.
2) liczba zmydlenia - jest to ilość mg KOH potrzebna do zmydlenia 1g tłuszczu.
3) liczba jodowa - ilość gram wolnego I2 przyłączonego do 100g tłuszczu.
4) liczbaReicherta - Meissla - ilość cm3 roztworu NaOH o stężeniu 0,1mol/dm3 potrzebna do zobojętnienia lotnych, rozpuszczalnych w wodzie kwasów, otrzymanych z 5g tłuszczu w ściśle określonych warunkach. Nazwa systematyczna związku widniejącego na rysunku (jest on typowym tłuszczem): tristearynian glicerolu.

Aby odróżnić tłuszcz od substancji pozostawiających tłusta plamy należy przeprowadzić próbę akroleinową polegającą na ogrzewaniu obydwu substancji do wysokiej temperatury. Tłuszcz zacznie dymić wcześniej, powstaje rakotwórcza akroleina. Aby odróżnić tłuszcz roślinny od zwierzęcego można użyć wody bromowej(tłuszcze roślinne odbarwiają żółtą wodę bromową).

autor: Magda Adamczyk


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku