INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Polska w XVIII wieku na tle wydarzeń na świecie

.


Unia polsko-saska.
- August (Fryderyk) II (1697-1733) elektor saski z dynastii Wettynów. Koronowany na Wawelu.
- sądzono że unia dla krajów przyniesie szerokie perspektywy.
- W Polsce zaczęli się panoszyć feudałowie sascy zagarniając stanowiska na dworze królewskim.
- Dla Augusta II tron Polski miał służyć do zwiększenia pozycji Saksonii i dynastii Wettynów w Europie.
- Elektor saski chciał doprowadzić do rozbioru polski, żeby uzyskać poparcie innych państw, zwłaszcza Prus (patrz punkt wcześniejszy).
- Fatalnie skończyła się próba zreformowania ustroju państwa. (1699 r.) szlachta wydalenie wojsk z terytorium Polski.
- Liga Północna ? August II wszedł w sojusz z Danią Rosją i Brandenburgią.
- Wojna północna zaczęła się w 1700. Wkrótce rozpoczęły się grabieże wojsk szwedzkich chłopi zaczęli stawiać opór najeźdźcy.
- Konfederacja warszawska ? przeciw Augustowi II. Niechęć szlachty do Augusta II wykorzystał Karol XII (po opanowaniu wielkopolski) i przeprowadził elekcję wojewody poznańskiego Stanisława Leszczyńskiego(1705-1709) na króla Polski.
- Leszczyński zawarł w imieniu RP ze Szwecją, w myśli którego polityka zagraniczna (Polski) miała być podporządkowana Szwecji. RP miała wziąć udział w wojnie z Rosją po stronie Szwecji.
- Część szlachty oburzona grabieżami Szwedzkimi zawarła Konfederację Sandomierską w obronie Augusta II, poprosiła o pomoc Rosję. W 1704 umowa polsko-rosyjska zobowiązywała RP do udziału w wojnie ze Szwecją po stronie Rosji. Rosja miała udzielić nam pomocy finansowej i wojskowej oraz stłumieniu buntu na Ukrainie, doprowadzić do odzyskania przez Polskę Inflant.
- Ziemie Polskie stały się terenem walk, przemarszów wojsk, grabieży szwedzkich, saskich, rosyjskich.
- W 1706 abdukcja Augusta II na rzecz LeszczyńskiegoPowrót Augusta II "sejm niemy"
- Po klęsce pod Połtawą w 1709 r. rozpadło się stronnictwo Leszczyńskiego.
- Poczuwszy się mocniej August II powraca!
- Wojska saskie dopuszczają się licznych nadużyć. Nie podoba się to szlachcie i magnaterii, chłopom
- Szlachta w 1715 r. zawiązała przeciw Augustowi II konfederację w Tarnogrodzie.
- W 1717 r. doszło do ugody pomiędzy królem a poddanymi. Sejm ten zyskał miano ?sejmu niemego? ponieważ nikogo nie dopuszczono do głosu.
- August II zobowiązał się wyprowadzić z Polski wojska saskie i pozbawiony został prawa wszczynania wojny bez zgody sejmu. Uchwalono także stały podatek na zawodową armię, ukrócono samowolę hetmanów, sprawy wojska i skarbu przeszły pod kontrolę państwa.
- Postanowienia sejmu niemego były klęską polityki Augusta II i przekreśliły jego nadzieje na przekształcenie unii polsko-saskiej z personalnej na realną.
- Gwarantem uchwał sejmu niemego został car Rosji.
- Polska w tym momencie traci suwerenność
- Sejm niemy wzmocnił pozycję Rosji w RP.
- Polska stała się przedpolem imperium rosyjskiego.
- W 1730-1732 dwór rosyjski zawarł z Turcją, Szwecją, Austrią i Prusami szereg umów gwarantujący ustrój Polski.


Traktat "trzech czarnych orłów"
- 1721 r. całkowity triumf Rosji (dostęp do Bałtyku zagarnięcie Inflant)
- RP w skutek działań wojennych, zmniejszyło się jej znaczenie jako państwa suwerennego, stała się przedmiotem i areną politycznych rozgrywek obcych mocarstw.
- W 1720 r. Rosja Prusy Austria zawarły w Poczdamie porozumienie zobowiązywały się nie dopuścić do zmiany panującego w Polsce ustroju, a w szczególności zniesienia wolnej elekcji, wspólnie wysuwać kandydata na tron polski, interweniować zbrojnie.
- W 1732 r. Prusy Austria i Rosja zawarły układ, który miał dopuścić do intronizacji Leszczyńskiego. Został on nazwany traktatem ?trzech czarnych orłów? strony nie godziły się, aby następcą Augusta II był jego syn.
- August II (mocny) zmarł 1733. szlachta była bardzo wrogo nastawiana do cudzoziemców. Sąd konwokacyjny przyjął wniosek o odsunięciu wszystkich cudzoziemców od tronu polskiego. Doprowadziło to do ponownego wybory S. Leszczyńskiego na tron Polski.
- W tej sytuacji mocarstwa związane traktatem ?3 cz. or.? Zdecydowały się poprzeć kandydaturę saską, syna Augusta II ? Fryderyka Augusta. Udzielono mu pomocy wojskowej i jesienią 1733r doprowadziły do jego elekcji jako Augusta III 1733-1763.
- Na wieść że Rosja i Austria wystąpiły przeciw Leszczyńskiemu, Francja wypowiedziała im wojnę (polska wojna sukcesyjna)
- Leszczyński schronił się w Gdańsku. Potem został zmuszony do opuszczenia kraju. Potem został królem Lotaryngii i uważany był za władcę mądrego i sprawiedliwego.


Bilans
- Okres panowania Sasów Augusta II i III na tronie polskim pchał RP nieubłaganie do katastrofy narodowej utraty niepodległości bytu.
- Unia saska nie przyniosła szczęścia ani jednemu krajowi
- Od samego początku Sasi otwarcie usiłowali kupczyć RP i jej ziemią.
- Sasi wplątali RP w zawieruchy wojenne (północna, śląska, siedmioletnia)
- Unia polsko-saska doprowadziła do skłócenia szlachty i magnaterii do anarchii
- Podkopane zostały ekonomiczne podstawy państwa.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku