INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Unia Europejska

Unia Europejska to związek piętnastu państw europejskich. Jest to nowy typ związku między państwami, w którym powiązania pomiędzy członkami są dużo silniejsze niż w organizacjach powoływanych dotychczas przez państwa. Główne cele Unii Europejskiej to: zapewnienie państwom członkowskim bezpieczeństwa, umożliwienie szybkiego postępu gospodarczego, pomaganie w rozwoju społecznym oraz ochrona wolności, praw i interesów obywateli. Te cele są realizowane w trzech obszarach, nzw. filarami. Są to: Unia Gospodarczo-walutowa (Wspólnota Europejska), wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz współpraca w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.


TROCHĘ HISTORII
Nazwa Unia Europejska powstała dopiero na Traktacie w Maastrich, ale pierwsze projekty powołania organizacji jednoczącej państwa europejskie pojawiły się już przed II wojną światową. Jednak ich realizacja stała się możliwa dopiero po wojnie. Wtedy to też zapadła ?żelazna kurtyna? dzieląca Europę na dwie części: demokratyczny Zachód i komunistyczny Wschód. Pierwszą instytucjonalną postacią integracji europejskiej stała się Europejska Organizacja Współpracy Gospodarczej (OEEC), przekształcona później w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Kierowała ona tzw. planem Marshalla, który przewidywał udzielenie państwom europejskim pomocy rzeczowej i finansowej pod nadzorem amerykańskim. Był to pierwszy impuls do podjęcia działań integracyjnych w Europie. Do organizacji przystąpiło 16 państw zachodnioeuropejskich, natomiast państwa znajdujące się w radzieckiej strefie wpływów (m.in. Polska) zrezygnowały z udziału w planie. W 1948 r. na kongresie w Hadze pojawiły się kolejne postulaty tworzenia zjednoczonej Europy wysunięte przez czterech ?ojców?: Roberta Schumana, Alcido de Gasperi, Paula Henri Spaaka oraz Konrada Adenauera. Kongres wezwał do stworzenia Rady Europy, która powstała 5 maja 1949 r. z siedzibą w Starsburgu. Obecnie należy do niej 40 krajów, w tym Polska. 9 maja 1950 r. Robert Schuman i Jean Monnet przedstawili propozycję rządu francuskiego, która przeszła do historii pod nazwą plan Schumana. Plan przewidywał powołanie organizacji kontrolującej przemysły: wydobywczy i ciężki Francji, Niemiec oraz innych krajów, które będą chciały przystąpić do tej organizacji. Realizacja tego planu zaowocowała utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 18 kwietnia 1951 r. 6 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy podpisały Traktat Paryski, ustanawiający EWWiS, a 25 marca 1957 r. Traktaty Rzymskie, ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EUROATOM). W 1965 r. podpisano Traktat Fuzyjny o ujednoliceniu struktury instytucjonalnej EWG, EWWiS oraz EUROATOMu; powstają Wspólnoty Europejskie. W 1972 r. 4 nowe państwa podpisują umowy o przyjęcie, jednak w 1973 r. do Wspólnot Europejskich dochodzą: Wielka Brytania, Dania i Irlandia, ponieważ wynik referendum w Norwegii był ujemny. W tym też roku utworzono Europejski System Walutowy, którego jednostką rozliczeniowo-walutową zostaje ECU. Kolejnym członkiem Wspólnot Europejskich zostaje w 1981 r. Grecja oraz w 1986 r. HHiszpania i Portugalia. Już dwanaście państw podpisuje Jednolity Akt Europejski, który zacieśnia współpracę i integrację krajów należących do Wspólnot. 16 grudnia 1991 r. ?12? podpisuje Układ Europejski - umowę o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi. 7 lutego 1992 r. państwa członkowskie podpisują w holenderskim miasteczku Maastricht Traktat o Unii Europejskiej. Powstaje wtedy Unia Europejska. W 1995 r. kolejne trzy kraje stały się członkami Unii: Austria, Finlandia i Szwecja. Od 1999 r. działa Europejski Bank Centralny oraz w rozliczeniach bezgotówkowych euro. 1 stycznia 2002 r. do obiegu weszły banknoty i monety euro. Waluty narodowe 12 państw (oprócz Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii), które przystąpiły do strefy euro będą wycofywane. Od 1 lipca 2002 r. euro stanie się jedynym środkiem płatniczym.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku