INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Porównanie sytuacji w trzech zaborach

W zaborze rosyjskim i Kongresówce władze carskie nasiliły system represji po powstaniu styczniowym. Wprowadzony w 1861 roku stan wojenny utrzymano aż do początków XX wieku. Po powstaniu aresztowania dotyczyły głównie powstańców i osób im pomagających. Szeroki zasięg miały konfiskaty majątków, a jakakolwiek działalność polityczna została zakazana. Dążono również do zniesienia wszystkich odrębności prawno - instytucjonalnych Kongresówki. Wynaradawianie i rusyfikacja miała nieco inny charakter, niż w pozostałych zaborach. Zmieniano większość nazw na rosyjskie, nawet Królestw Polskie zmieniło nazwę na Priwislinskij Kraj (Kraj Nadwiślański). Władze rosyjskie dążyły do rusyfikacji społeczeństwa polskiego głównie poprzez szkolnictwo, a głównym promotorem tej operacji był Aleksander Apuchtin. Pomimo represji politycznych władze carskie nie ograniczały aktywności gospodarczej Polaków w Kongresówce. Pomimo takich korzyści zabór rosyjski i Królestwo Polskie były dość słabo rozwinięte pod względem gospodarczym. Powodem takiego stanu rzeczy była głównie dekrety uwłaszczeniowe wprowadzona przez cara Aleksandra II.


Serwituty, czyli prawo chłopów dodatkowo zaostrzyły rozgorzały spór pomiędzy dworem a chłopami. Szlachta posiadała dawniej darmową siłę roboczą i narzędzia (należące do chłopów), a po wprowadzeniu owych dekretów co mniejsze gospodarstwa dworskie bankrutowały. Przemysł w Kongresówce posiadał tanią siłę roboczą i duże zasoby surowcowe, natomiast kapitał był ograniczony i niemożliwe było dorównanie krajom europy zachodniej. Z czasem działania gospodarcze stały się swoistą formą patriotyzmu.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku