INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Znaczenie wody w życiu i działalności społeczeństwa

Woda jest jednym z podstawowych elementów przyrody, decydującym o istnieniu życia na Ziemi. Jest niezastąpiona w życiu i gospodarce człowieka. Jest przedmiotem konsumpcji, warunkiem higieny i rekreacji. Jest też podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarki, rolnictwa i przemysłu, a nawet transportu. Nie sposób też przecenić funkcji ekologicznych wody, jest ona, bowiem niezbędnym czynnikiem procesów fizjologicznych oraz medium transportującym różnego rodzaju substancje - w tym także substancje pokarmowe dla roślin i zwierząt, a co za tym idzie i dla ludzi. Woda przenosi też wszelkie zanieczyszczenia, wymieniając je między różnymi ekosystemami.


Jest składnikiem występującym we wszystkich żywych organizmach. Stanowi ona środowisko życia dla każdej komórki i dla różnych organizmów wielokomórkowych. Jest absolutnie nieodzowna dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Stoi na pierwszym miejscu w hierarchii wszystkich potrzeb życiowych. Oddziaływuje na wiele procesów życiowych zachodzących w organizmie człowieka i poza nim; bierze udział w różnych reakcjach biochemicznych. Wywołuje wiele naturalnych procesów np.: wietrzenie skał i tworzenie się jaskiń. Obecność dobrej do picia wody decydowała w czasach starożytnych o rozwoju osiedli ludzkich.
O znaczeniu wody dla życia społeczeństwa i w ogóle życia świadczy chociażby fakt, że organizm człowieka zawiera jej ok. 65%, wielu roślin ponad 90% a niektórych istot, jak meduzy prawie 100%. Człowiek może wytrzymać bez pożywienia do jednego miesiąca, ale na utratę wody jest bardzo wrażliwy - bez niej może przetrwać tylko kilka dni, przy czym 20% odwodnienie jest śmiertelne dla człowieka i większości zwierząt. Codziennie spożywamy ok. 2dm3 wody w pokarmach i płynach i tyle samo wydalamy z moczem, potem, przez skórę i w trakcie oddychania jako parę wodną. Pozwala to usunąć wraz z nią trujące produkty z organizmu. Woda jest źródłem składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju organizmu, np. jodu, fluoru. Wszystkie podstawowe procesy życiowe, jak np.: trawienie, krążenie, zachodzą w organizmie w środowisku wodnym lub z udziałem wody. Jest także środowiskiem, w którym rozpuszczają się zw. organiczne i mineralne, podłożem, w którym zachodzą procesy przemiany materii. Pełni funkcję transportową, jest termoregulatorem, głównym składnikiem krwi.
Zawartość wody w powietrzu ma istotny wpływ na organizm ludzki. W środowisku o wysokiej wilgotności powietrza ? powyżej 80% - częściej mogą występować takie choroby lub objawy jak: choroba gośćcowa, nerwobóle, nieżyty górnych dróg oddechowych. Powietrze wilgotne i ciepłe powoduje subiektywne odczucie duszności, przyczynia się do niedostatecznego oddawania ciepła do otoczenia przez ustrój i do zaburzeń procesów termoregulacji. W środowisku o niskiej wilgotności ? poniżej 30% - obserwuje się zwiększoną podatność na zakażenia, wysuszenie błon śluzowych, złe samopoczucie itp.
W wodzie mogą znajdować się bakterie. Najczęściej są one nieszkodliwe dla zdrowia. W wodach zanieczyszczonych zdarzają się jednak również bakterie chorobotwórcze, jak np.: pałeczki durów: brzusznego i rzekomego, czerwonki, paciorkowce cholery i inne. Oprócz bakterii w wodzie mogą być obecne również organizmy pasożytnicze np.: jaja glisty ludzkiej, tasiemców, czy owsiki.
Woda służy do utrzymywania czystości w bezpośrednim otoczeniu człowieka, zaspokajania potrzeb higieny osobistej, mycia, kąpieli, prania itp. Najintensywniejsze działanie na cały organizm wywierają kąpiele, które oczyszczają skórę i mają jednocześnie wyraźny wpływ na układy: krążenia i nerwowy.
Woda jest także niezbędna do utrzymywania czystości miast i osiedli, zaspokajania potrzeb komunikacyjnych, do celów ochronnych (np. gaszenie pożarów). Ilość zużywanej wody jest ważnym wskaźnikiem kultury sanitarnej i zdrowotnej społeczeństwa. Zużycie wody jest tym większe, im wyższy jest poziom sanitarno-higieniczny mieszkańców.
Woda to świetny rozpuszczalnik - jest w stanie rozpuścić więcej substancji niż jakakolwiek inna ciecz. Bardzo dobra do czyszczenia, bo rozpuszcza brud. Podgrzewanie, dodawanie mydła i detergentów wzmaga jej skuteczność.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku