INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Zdrowie ludności i jego ochrona

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej realizuje i koordynuje prace związane z ochroną zdrowia obywateli w Polsce. Zorganizowana działalność na rzecz zdrowia społeczeństwa w związku z szybko zmieniającymi się warunkami życia i pracy człowieka napotyka nieraz zupełnie nowe obiektywne trudności w zapewnieniu optymalnej i w pełni skutecznej opieki medycznej. Są to problemy występujące w wielu krajach, w tym również w Polsce. Bardzo złożone i wieloprzyczynowe są uwarunkowania zdrowia i jego ochrony. Zależą one od wielu czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Do tej pory trudne i niepełne jest określenie zdrowia i jego mierników. Częściej w zasadzie umiemy określić brak zdrowia, tzn. chorobę i jej skutki.


Umownie przyjmuje się, że miernikem stanu zdrowia jest stopień sprawności poszczególnych układów czy narządów, badanych klinicznie lub laboratoryjnie. Dokonuje się również oceny stanu zdrowia na podstawie sprawności fizycznej i rozwoju somatycznego. Zdrowie jest wartością pozytywną obejmującą stan fizyczny, psychiczny i społeczny jednostki (wg definicji WHO- Światowej Organizacji Zdrowia). Jednak dla oceny stanu zdrowia, zwłaszcza ogółu ludności, częściej posługujemy się miernikmi negatywnymi (takimi jak zgony, umieralność niemowląt, zapadalność, chorobliwość i inne).

Podział chorób

W każdym społeczeństwie występują różne choroby. Obecnie choroby dzielimy na:
- społeczne
- zakaźne
- cywilizacyjne

Choroby społeczne

Do podstawowych cech chorób społecznych w pojęciu klasycznym należy zaliczyć:
- duże rozpowszechnienie w społeczeństwie
- przebieg zwykle długotrwały i przewlekły
- upośledzenie sprawności zyciowej i zawodowej osób, które przebyły daną chorobę; czasami konieczność dodatkowej opieki nad chorym
- pojawienie się najczęściej w gorszych warunkach ekonomiczno-społecznych
- powodowanie wyniszczenia i upośledzenie zdrowia narodu w skutek rozpowszechniena się danej choroby
- konieczność podejmowania zbiorowego wysiłku społecznego w celu zwalczania choroby
Zwalczanie chorób społecznych, jeśli ma być skuteczne, musi być przeprowadzane przy czynnym udziale całego społeczeństwa. Indyidualne zabiegi nie są w stanie opanować choroby społecznej.
Niezbędne jest wykrywanie wczesntch stadiów choroby u osób chorych, co pomaga w wykrywaniu źródłazakażenia; następnie prowadzenie szczegółwego rozpoznania dróg szerzenia się choroby i stosowanie zabiegów profilaktycznych i terapeutycznych.
Specjalne poradnie, a w nich przede wszystkim pielęgniarki zajmują się opieką nad rekonwalescentami, prowadzeniem rehabilitacji i resocjalizacji środowiskowej, poznaniem warunków bytowych i zawodowych chorego itp.
Do chorób społecznych zaliczamy przede wszystkim gruźlicę i choroby weneryczne.

autor: Sylwia Król, kl. IV FLOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku