INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Zdrowie ludności i jego ochrona

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej realizuje i koordynuje prace związane z ochroną zdrowia obywateli w Polsce. Zorganizowana działalność na rzecz zdrowia społeczeństwa w związku z szybko zmieniającymi się warunkami życia i pracy człowieka napotyka nieraz zupełnie nowe obiektywne trudności w zapewnieniu optymalnej i w pełni skutecznej opieki medycznej. Są to problemy występujące w wielu krajach, w tym również w Polsce. Bardzo złożone i wieloprzyczynowe są uwarunkowania zdrowia i jego ochrony. Zależą one od wielu czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Do tej pory trudne i niepełne jest określenie zdrowia i jego mierników. Częściej w zasadzie umiemy określić brak zdrowia, tzn. chorobę i jej skutki.


Umownie przyjmuje się, że miernikem stanu zdrowia jest stopień sprawności poszczególnych układów czy narządów, badanych klinicznie lub laboratoryjnie. Dokonuje się również oceny stanu zdrowia na podstawie sprawności fizycznej i rozwoju somatycznego. Zdrowie jest wartością pozytywną obejmującą stan fizyczny, psychiczny i społeczny jednostki (wg definicji WHO- Światowej Organizacji Zdrowia). Jednak dla oceny stanu zdrowia, zwłaszcza ogółu ludności, częściej posługujemy się miernikmi negatywnymi (takimi jak zgony, umieralność niemowląt, zapadalność, chorobliwość i inne).

Podział chorób

W każdym społeczeństwie występują różne choroby. Obecnie choroby dzielimy na:
- społeczne
- zakaźne
- cywilizacyjne

Choroby społeczne

Do podstawowych cech chorób społecznych w pojęciu klasycznym należy zaliczyć:
- duże rozpowszechnienie w społeczeństwie
- przebieg zwykle długotrwały i przewlekły
- upośledzenie sprawności zyciowej i zawodowej osób, które przebyły daną chorobę; czasami konieczność dodatkowej opieki nad chorym
- pojawienie się najczęściej w gorszych warunkach ekonomiczno-społecznych
- powodowanie wyniszczenia i upośledzenie zdrowia narodu w skutek rozpowszechniena się danej choroby
- konieczność podejmowania zbiorowego wysiłku społecznego w celu zwalczania choroby
Zwalczanie chorób społecznych, jeśli ma być skuteczne, musi być przeprowadzane przy czynnym udziale całego społeczeństwa. Indyidualne zabiegi nie są w stanie opanować choroby społecznej.
Niezbędne jest wykrywanie wczesntch stadiów choroby u osób chorych, co pomaga w wykrywaniu źródłazakażenia; następnie prowadzenie szczegółwego rozpoznania dróg szerzenia się choroby i stosowanie zabiegów profilaktycznych i terapeutycznych.
Specjalne poradnie, a w nich przede wszystkim pielęgniarki zajmują się opieką nad rekonwalescentami, prowadzeniem rehabilitacji i resocjalizacji środowiskowej, poznaniem warunków bytowych i zawodowych chorego itp.
Do chorób społecznych zaliczamy przede wszystkim gruźlicę i choroby weneryczne.

autor: Sylwia Król, kl. IV FLOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku