INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Wpływ człowieka na środowisko

ZAGROŻONA PRZYRODA
Od czasu, gdy na Ziemi pojawiło się życie, wyginęły setki milionów gatunków roślin i zwierząt. Niektóre wymarły na skutek naturalnych procesów ewolucji, lecz w ciągu ostatnich 300 lat ludzie przyśpieszyli proces wymierania gatunków ponad tysiąckrotnie, niscząc siedliska, zanieczyszczając środowisko, polując i zabierając. Trudno obliczyć, w jakim tempie wymierają gatunki. Według niektórych ginie około 100 gatunków dziennie, czyli jeden, co kwadrans. Jeśli natychmiast nie podejmiemy działań, by ten proces zahamować ciągu najbliższych 20 lat ubędzie mniej więcej milion gatunków.


POWODY WYGINIĘCIA:
Nie znamy bezpośrednich powodów wyginięcia wielu gatunków zwierząt. Prawdopodobnie zniszczenie siedlisk i wprowadzenie w nowe miejsce zwierząt z innego miejsca (introdukcja) to dwa częste powody. Przyczynami wyginięcia wielu gatunków są także polowania i kolekcjonowanie. Niedostępne bagna torfowiska i mokradła są siedliskami wielu gatunków zwłaszcza owadów, ryb i ptaków.

ZANIECZYSZCZANIE OPSZARÓW PODMOKŁYCH:
Bagna to jeden z najbardziej zagrożonych ekosystemów. Ponad płowa bagien już została zniszczona. Niektóre zniknęły z przyczyn naturalnych, takich jak podniesienie poziomu morza,susza lub gwałtowne sztormy, ale wiele innych zniszczyli ludzie.Osuszanie spowodowało przede wszystkim zmniejszenie liczby owadów uciążliwych dla człowieka. Bagna znikają między innymi z powodu osuszania i zasypywania, (aby uzyskać teren pod uprawy,miasta,porty i fabryki), zanieczyszczenia, wydobywanie torfu,paliw kopalnych i minerałów oraz wycinania drzew.

ZAGROŻONE PTAKI:
Bagna mangrowe to typowe obszary podmokłe spotykane na wybrzeżach tropikalnych. Zniszczenie tych bagien szczególnie zagraża ptakom.

ZAGROŻONE ROŚLINY:
Mniej więcej 25% wszystkich istniejących gatunków roślin jest zagrożonych. Zagraża im zniszczenie siedlisk,a wiele z nich jest przedmiotem handlu. Dla zagrożonego wyginięciem Argyroxilphrum kauense z Hawajów, niebezpieczeństwem są wprowadzone na jego tereny kozy, dla których jest on pożywieniem oraz kolekcjonerzy roślin.

ZOO:
Od najdawniejszych czasów łapano dzikie zwierzęta, aby pokazywać je w zoo. Wiele z nich było rzadkimi okazami i ogrody zoologiczne przyczyniły się do ich wyginięcia. Dziś większość zwierząt pokazywanych w zoo hodowanych jest w niewoli. Niektóre ogrody zoologiczne hodują rzadkie zwierzęta, takie jak oryksy, tamariny, czerwone wilki, a potem wypuszczają je na wolność.

ZTRUCIE OŁOWIEM:
Spaliny samochodowe, co roku wprowadzają do atmosfery ponad 225000 ton ołowiu. Rozproszone w powietrzu związki ołowiu są absorbowane przez ludzi i zwierzęta, zatruwając ich organizmy. Szczególnie zagrożone są dzieci.

ZANIECZYSZCZENIA:
Ścieki przemysłowe zatruły wiele rzek i jezior, powodując śmierć zamieszkujących je organizmów. Bardzo niebezpieczne dla zwierząt i roślin są także plamy ropy na morzu. Ropa zlepia sierść i pióra zwierząt, zatruwa ich organizmy oraz uniemożliwia zdobycie pożywienia. Na skutek tego umierają one z zimna i głodu.

EFEKT CIEPLARNIANY:
Spalając olej opałowy, węgiel i drewno uwalniamy do atmosfery dwutlenek węgla. Cały ten dodatkowy dwutlenek węgla tworzy powłokę wokół Ziemi. Przez tę powłokę przedostaje się większość krótkofalowego promienia Słońca, jednak większa część długofalowego, mniej gorącego promienia ziemi nie jest w stanie się wydostać, powodując stopniowo coraz wyraźniejsze ocieplenie. To zjawisko nazywamy efektem cieplarnianym.

EUTROFIZACJA:
Aby otrzymać lepsze plony, rolnicy dodają do gleby azotamy w postaci nawozów, które mogą zostać wymyte do cieków i zbiorników wodnych. To zjawisko nazywane jest eutrofizacją. W wodzie rośnie wówczas zbyt dużo roślin i zwierząt, co zaburza funkcjonowanie ekosystemu.

KWAŚNE DESZCZE:
Szkodliwe gazy z elektrociepłowni i pojazdów mieszają się w powietrzu z wodą i jako kwaśny deszcz włączają się w obieg wody. Kwaśne deszcze mogą zagrozić funkcjonowaniu wszelkich ekosystemów. Oddziałują także na kamienie, powodując kruszenie się rzeźb i niszczenie budynków. Gazy mogą być przenoszone przez wiatr na znaczne odległości , a więc zanieczyszczenia wytworzone w jednym kraju mogą opaść jako kwaśny deszcz w drugim.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku