INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Nowotwory

Wszystkie organizmy bardziej złożone, a więc rośliny, zwierzęta i człowiek, są zbudowane z podstawowych elementów zwanych komórkami. Komórki każdego organizmu cechują się możliwością podziału oraz spełniają różnorodne funkcje. Wszystkie czynności są precyzyjnie określone i kontrolowane przez organizm. Komórki o podobnym pochodzeniu i pełniące te same funkcje tworzą w organizmie tkanki. Nowo tworzącą się, najczęściej w postaci guza, tkankę rozwijającą się nieplanowo, a więc w sposób nienormalny, żyjącą swym autonomicznym życiem, często sprzecznym z interesem całego organizmu nazywamy nowotworem. Komórki nowotworowe charakteryzują się gwałtownym rozrostem, który trwa tak długo aż nie podejmie się leczenia.


Nowotwory dzielimy na złośliwe i łagodne. Podział ten wynika z struktury oraz cech charakteryzujących oba rodzaje nowotworów. Nowotwory złośliwe dzielimy na 3 zasadnicze grupy w zależności od tkanki, z której się wywodzą. Są to:
-raki, tj. nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego, do których należą m.in. raki płasko nabłonkowe (np. błon śluzowych jamy ustnej), raki podstawno komórkowe (np. skóry).
-mięsaki, tj. nowotwory złośliwe pochodzenia nienabłonkowego, do których należą m.in. mięsaki tkanek miękkich (np. mięśni), mięsaki układu krwiotwórczego.
-grupa nowotworów złośliwych z tkanek zarodkowych, tj. pochodzące z macierzystych zawiązków tkanek i narządów, do których należą m. in. nerwiak zarodkowy.
Komórki guza złośliwego wczepiają się w zdrową tkankę jak rak szczypcami w ofiarę, spowodowało to nadanie nazwy rak większości zmian nowotworowych.
Nowotwory łagodne podobnie jak nowotwory złośliwe dzielimy na pochodzenia nabłonkowego( np. brodawczaki) oraz pochodzenia nienabłonkowego (np. włókniaki). Zasadniczą różnicą pomiędzy rodzajami nowotworów jest to, że późno wykryty lub nie leczony nowotwór złośliwy prowadzi do śmierci.
Przyjmuje się, że proces powstawania nowotworów jest wieloetapowy i bierze w nim udział wiele czynników. Czynnikiem rakotwórczym jest każdy bodziec, który działając na organizm w określonych warunkach, może wywołać proces rakotwórczy. W systematyce przyczyn rozwoju nowotworów uwzględnia się podział na czynniki zewnątrz ustrojowe (środowiskowe) i wewnątrzustrojowe. Czynniki zewnątrz ustrojowe dzielimy na:
-czynniki fizyczne np. promieniowanie jonizujące i promieniowanie nadfioletowe.
-czynniki chemiczne np. węglowodory aromatyczne i niektóre metale, leki immunosupresyjne.
-czynniki biologiczne np. zbieżność między zakażeniem pasożytem Schistosoma a rozwojem raka pęcherza moczowego.
-czynniki obyczajowe np. nieprzestrzeganie zasad higieny życia seksualnego.
-zawodowe czynniki rakotwórcze np. azbest, chlorek winylu.
Niektóre z tych czynników np. promieniowanie rentgenowskie prowadzi do zmiany materiału genetycznego komórki. Przykładem jest efekt wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu, po którym zanotowano wiele przypadków raka ujawniających nawet po 10 latach po napromieniowaniu.
Naukę badająca przyczyny rozwoju nowotworów, naturę choroby oraz poszukującą najskuteczniejszych sposobów leczenia i zapobiegania nazywamy onkologią. Chociaż znaczna część przypadków nowotworów daje się wyleczyć, wśród ludzi panuje przekonanie, że rozpoznaniu raka towarzyszy wyrok śmierci. Prześwietlenie promieniami rentgena i badanie skaningowe pozwalają ustalić obecność guza w organizmie. Potem część guza zostaje badana pod mikroskopem po wcześniejszym pobraniu niewielkiego fragmentu metodą biopsji.
W dzisiejszych czasach medycyna dysponuje wieloma metodami leczenia nowotworów. Wymienić tu można:
-zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu anormalnych komórek nowotworowych.
-radioterapia, czyli napromieniowywanie komórek rakowych w celu uszkodzenia ich materiału genetycznego.
-chemioterapia, czyli leczenie substancjami chemicznymi niszczącymi materiał genetyczny komórki.
-leczenie hormonalne
-terapia złożona z wszystkich wyżej wymienionych sposobów.
Sposób leczenia danego nowotworu określa się na podstawie zaawansowania choroby oraz umiejscowienia go w organizmie. Niestety każda z tych metod niesie z sobą pewne skutki uboczne np. łysienie, złe samopoczucie lub osłabienie organizmu.
Najczęściej występującymi nowotworami są: rak skóry, białaczka, rak piersi, rak żołądka, rak płuc, rak szyjki macicy, rak wątroby.
Jak widać medycyna nieustannie gna do przodu. Z roku na rok zmniejsza się ilość osób umierających na nowotwory. Jednakże w dużej części to od nas zależy nasze zdrowie. Dlatego dbajmy o nie i zrezygnujmy z szybkich nafaszerowanych chemią dań, solarium oraz dużej ilości wypalanych papierosów. Każdy z nas przecież chce cieszyć się jak najdłużej zdrowiem. Czasem warto zamiast coca-coli wypić szklankę mleka lub soku a na obiad przygotować coś smacznego, co nie będzie składało się z samych substancji chemicznych.

autor: Tatiana Piecha kl.4.f.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku