INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Interakcje między populacjami

Populacja to zespół osobników tego samego gatunku, mogących się skutecznie i swobodnie krzyżować, zajmujacy tę samą nisze ekologiczną. Właściwościami populacji są liczebność, rozrodczość, smiertelność, struktura wiekowa, rozprzestrzenianie się i struktura przestrzenna. Rozrodczość to stosunek liczby nowo urodzonych osobników do liczebnosci całej populacji. Śmiertelność jest pojeciem przeciwstawnym rozrodczości, dotyczy umieralności osobników populacji. Śmiertelnośc obrazują tzw. krzywe przeżywania. Struktura wiekowa przedstawia się graficznie w postaci tzw. piramid wiekowych. W zalezności od wieku osobników wyróżnia sie populacje: rozwijajacą się, ustabilizowaną, wygasajacą. Rozprzestrzenianie polega na przemieszczeniu się organizmów dorosłych lub młodocianych do wewnatrz lub na zewnatrz populacji.


Istnieją 3 formy rozprzestrzeniania :
- emigracja - jednokierunkowy ruch na zewnątrz
- imigracja - jednokierunkowy ruch do wewnątrz
- migracja - ruch dwukierunkowy, czyli wychodzenie na zewnątrz i powracanie do wewnątrz
Struktura przestrzenna populacji zwiazana jest z rozprzestrzenianiem się osobników oraz ich liczebnoscią, przy czym wyróżnia się rozmieszczenie:
- równomierne, np. pingwiny. Zalezności ilościowe między samcami i samicami w populacji tworzą jej strukturę płciowa. Mozna ją rozpatrywac tylko w tych populacjach w których wystepuje podział osobników na męskie i żeńskie. Struktura płciowa wyraża sie w postaci kilku wskazników, np. stosunku płci czyli liczby samców przypadajacej na okresloną liczbę samic lub udziału płci, czyli liczby samców lub samic przypadajacej na sto osobników.
Zależności miedzygatunkowe to róznorodne powiazania między gatunkami, wpływające na ich życie i rozwój. Każdy gatunek korzysta z pewnych zasobów środowiska, w tym innych organizmów, współzawodniczy o nie lub współdziala z innymi gatunkami i wreszcie stanowi zródło pokarmu dla innych, jako ofiara drapieżników, gospodarz dla pasożytów lub martwa materia organiczna dla detrytofagów.
Zależnosci międzygatunkowe decydują o składzie gatunkowym i strukturze biocenozy oraz o liczebnosci i kondycji populacji poszczególnych gatunków. Oddziaływanie na siebie dwóch gatunków może być dodatnie, ujemne lub neutralne. Klasyfikacja ta oparta jest na korzysciach lub szkodach, jakie odnosi jeden lub oba gatunki.
Zależnosci ujemne : amensalizm, konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo.
Zależnosci obojetne : neutralizm.
Zależnosci dodatnie : komensalizm, protokooperacja, mutualizm.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku