INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Genetyka, prawa Mendla - I część referatu

G e n e t y k a jest nauką badającą zjawiska dziedziczności i zmienności organizmów żywych. Występowanie u rodziców i potomstwa tych samych właściwości strukturalnych i funkcjonalnych nazywamy dziedzicznością. Właściwości te mogą być przekazywane w ciągu wielu pokoleń i jak wykazuje prosta obserwacja, jedne z nich należą do stałego wyposażenia danego gatunku, inne zaś występują tylko u pewnych osobników w rozmaitych kombinacjach, np. potomstwo myszy składa się wyłącznie z myszy, ale mogą być one białe, czarne czy szare, z ogonem lub bez ogona, zależnie od właściwości dziedzicznych rodziców.


Chyba najlepsza definicja genów określa je jako biochemiczne kody. Są one bardzo maleńkie, niewidoczne nawet pod mikroskopem elektronowym, jednak naukowcom udało się odkryć, że znajdują się w chromosomach.
Chromosomy to małe, przypominające włos struktury, które można zobaczyć pod mikroskopem, usytuowane w jądrze każdej ludzkiej komórki. Wszystkie te struktury razem wzięte zawierają pełny biochemiczny model ludzkiej istoty.
Komórka każdego człowieka ma 46 chromosomów, ułożonych w pary, przy czym jeden chromosom z każdej pary pochodzi od ojca, drugi od matki. Dwa elementy pary wyglądają podobnie, ale nie są zupełnie identyczne. U kobiet każda z 23 par chromosomów składa się z dwóch podobnych do siebie elementów, gdy tymczasem u mężczyzn jedna para - ta która determinuje płeć - jest wyraźnie zróżnicowana. Podczas gdy osoba płci żeńskiej ma dwa chromosomy w kształcie X, osobnik płci męskiej ma jeden chromosom X, a drugi haczykowaty chromosom Y. Ta niewielka różnica w budowie komórki decyduje, czy dziecko będzie chłopcem, czy dziewczynką. Łączenie się chromosomów w pary ma najważniejsze znaczenie w przekazywaniu cech dziedzicznych, ponieważ każda para zawiera podobne geny, a najprostsze przejawy dziedziczności można powiązać z pojedynczymi parami genów.
Geny występują w dwóch rodzajach: rozróżniamy geny d o m i n u j ą c e i r e c e s y w n e. Zazwyczaj działanie genów dominujących wykazuje tendencję do ujawniania się
w fizycznym wyglądzie danej osoby, nawet jeśli występują pojedynczo. Jeśli geny recesywne mają się ujawnić, muszą występować w parze - po jednym przekazanym przez każdego z rodziców.
Słynne badania Grzegorza Mendla nad dziedziczeniem się niektórych cech grochu, uważane są powszechnie za narodziny genetyki.

Gregor Johann Mendel - czeski zakonnik żyjący w Brnie w XIX w. (1822-1884), z wykształcenia przyrodnik, oprócz codziennych zajęć klasztornych zajmował się hodowlą roślin. Na skutek wieloletnich obserwacji opublikował pracę , która podawała wyniki analizy krzyżówek między różnymi odmianami grochu jadalnego (Pisum sativum).

Przed Mendlem szereg biologów i hodowców opisywało różne krzyżówki roślin i zwierząt, ale w odróżnieniu od pracy Mendla, nie spełniały one szeregu warunków kontrolowanego eksperymentu i nie zostały właściwie zinterpretowane. Mendel, jako obiekt swych badań wybrał groch, który będąc rośliną samopylną, daje po kilku pokoleniach samozapylania jednolite, "genetycznie czyste" odmiany. Do krzyżowania użył odmiany różniące się parami przeciwstawnych cech, jak np. kwiaty czerwone lub białe, nasiona żółte lub zielone bądź też gładkie lub kanciaste, pędy wysokie lub niskie, itd. Badania swoje rozpoczął od krzyżowania osobników różniących się jedną cechą i obserwowania tej cechy w następnych pokoleniach mieszańców.LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jakie są techniki ściągania?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku