INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Pośrednie dowody ewolucji

Do dowodów pośrednich należą te fakty z anatomii porównawczej, embriologii, biogeografi, systematyki, fizjologii i biochemii, które wykazują jedność świata żywego, pomagają ustalić pokrewieństwo organizmów. Dowody pośrednie łącznie z bezpośrednimi, uzupełniają się dając możliwie pełny obraz ewolucji świata żywego. Przedmiotem badań anatomii porównawczej jest porównywanie układów (np. oddechowego, krążenia, nerwowego) i narządów (np. serca, mózgu, kończyn), jak też szczątkowych organów w różnych grupach roślinnych lub zwierzęcych celem wykrycia pokrewieństwa między nimi i ustalenia kierunku rozwoju w przyszłości.


Analizując rozwój np. płuc serca i mózgu u kręgowców można wykazać istnienie zasadniczego planu budowy tych narządów, choć w miarę ewolucji zmienialy się i różniły od swego pierwowozoru.
Analiza narządów szczątkowych dostarczana przez anatomię porównawczą pozwala przytoczyć inne przykłady ewolucji. Narządy szczątkowe są to zredukowane i często bezużyteczne części ciała, które u przodków były bardzo dobrze rozwinięte. Narządy szczątkowe są przykładem narządów, które u pokrewnych form są dobrze rozwinięte i w pełni funkcjonują. Jeżeli jednak wskutek zmiany trybu życia, zmiany jego warunków, jakiś narząd przestaje odgrywać rolę i staje się zbyteczny lub wręcz szkodliwy, stopniowo uwstecznia się lub całokwicie zanika. Dobrym przykładem może być rozwój oczu, jaki spotykamy u rożnych przedstawicieli ssaków należących do rzędu Owadożernych. W tym rzędzie ssaków są stosunkowo małe, u tych zaś gatunków, które żyją w ziemi, oczy wykazują różny stopień uwtsecznienia. U naszego kreta oczy są małe, powieki bardzo zgrubiałe, a otwór między nimi ma postać wąskiej szpary. U innych gatunków otwór jest zredukowany do prawie mikroskopijnej szczeliny. W ten sposób oczy są stale pokryte skórą i nie funkcjonują. Mimo to znajdujemy w oku jego główne części, jak: zredukowaną tęczówkę, soczewkę i siatkówkę, kótra jest dobrze rozwinięta. U kretów amerykańskich redukcja postępuje dalej (japoński jeszcze dalej). U zwierząt żyjących w głębi jaskiń występuje silnie zaznaczony zanik oczu, podczas gdy zwierzęta żyjące w półmroku blisko od wejścia do jaskini mają oczy nadmiernie rozwinięte, owady żyjące na wyspie Maderze i na Kergulach są przeważnie bezskrzydłe. Dla nich obecność skrzydeł byłaby bezużyteczna, a nawet poważnym minusem z powodu burz i wiatrów, które mogłby porwać owady.
Do narządów szczątkowych zwierząt zalicza się także: włosy na skórze słoni, szczątkową miednicę i kończyny wieloryba, szczątkowe kości pasa miedniczego i kończyn tylnych u węży dusicieli, skrzydła u ptaka kiwi żyjącego w Nowej Zelandii, które zanikły prawie całkowicie (nie pełnią żadnych funkcji). U człowieka są to: np. mięsnie poruszające małżowniną uszną. Także u małp człekokształtnych mięśnie te są uwstecznione. U innych małp natomiast są one w pełni funkcjonujące. Widaomo, że niektórzy ludzie po odpowiednimćwiczeniu mogą poruszać małżowiną, czyli że mięśnie mogą byćniekiedy silniej wykształcone i podatne na wpływ ćwiczenia.
Wiele zwierząt ssących ma mięsnie skórne, których skurcz wywołuje poruszanie skóry. W ten sposób mogą zwierzeta te bronić się przed siadającymi na nich owadami. U człowieka tylko niektóre z mięśni skórnych nie utraciły fumckji, jak np. mięsnie czoła, za pomocą, których podnosimy brwi do góry. Inne mięśnie skórne służące u zwierząt do poruszania skóry uwsteczniły się i znajdujemy je w stadium znacznego zaniku. Niektóre mięśnie spotykane u zwierząt naczelnych i niższych ssaków spotyka się w stanie szczątkowym tylko u niektórych ludzi, u większości zanikły one zupełnie.
Należy podkreślić, że narządy szczątkowe odznaczają się bardzo dużą zmiennością. U jednych osobników mogą być silniej rozwinięte niż u drugich, a czasem może ich zupełnie brakować. Tak np. zęby mądrości mogą czasem dobrze jeszcze funkcjonować, czasem zaś pozostają w głębi dziąseł i nie rozwijają się.
Inne narządy szczątkowe to: trzecia powieka (migotka), kość ogonowa, wyrostek robaczkowy, mięsnie poruszające ucho, owłosienie ciała, (jest ich około 70).
Niekiedy narząd szczątkowy może u niektórych osobników osiągnąć duże rozmiary, przypominając w ten sposób stosunki występujące u odległych przodków. Mówimy wówczas o zjawiskach atawizmu.Zachowanie się u dziecka wysterczającej części ogonowej, rozwój u konia dodatkowego palca, widoczne na zewnątrz części kończyny tylnej uwieloryba są przykładami takich atawizmów.
Narządy szczątkowe są jednym z ważnych dowodów świadczącym o procesie ewolucyjnym, gdyż zarówno ich wsytępowanie, jak i różny stopień uwstecznienia można logicznie wytłumaczyć tylko za pomocą ewolucji.
Przedmiotem badań anatomii porównawczej są również narządy homologiczne i analogiczne.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku