INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Etologia

Etologia to nauka o zachowaniu się. Za twórców etologii, jako biologicznej nauki o zachowaniu się, uważamy Konrada Loranza i Nikolasa Tinbergena. Wszystkie uzewnętrzniające się formy aktywności zwierząt możemy nazwać zachowaniem się. Składają się na nie różne czynności, które nazywamy działaniami. Zachowanie się, będąc odpowiedzią na działające bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, realizuje się dzięki pobudliwości, co sprawia, że organizm pozostaje w homeostazie wewnętrznej i zachowuje równowagę ze środowiskiem zewnętrznym. Tak więc działania są drugim, oprócz odbierania bodźców, elementem sprzęgającym osobnika z otaczającym go światem.


Najważniejszym elementem zachowania się jest ruch. Czynności ruchowe mogą mieć charakter reakcji umożliwiających utrzymanie postawy ciała, czynności związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni (chodzenie, pływanie, pełzanie, latanie itp.)oraz czynności manipulacyjnych - związanych z wyszukiwaniem pokarmu, obroną przed działaniem czynników szkodliwych, budową kryjówek itp. Do czynności ruchowych zalicza się też mimikę, pozy, gesty oraz ruchy związane z oddychaniem, wokalizacją, pobieraniem i obróbką pokarmu (gryzienie, ssanie, żucie itp.).
Odpowiedź na bodźce może ujawnić się w formie prostego ruchu, czynności złożonej, reakcji ruchowej całego organizmu, znieruchomienia, wydawania dźwięków lub przejawić się zmianą barwy, uwolnieniem energii elektrycznej czy wydzieleniem różnych substancji, np. wonnych
Odbiór i rejestracja bodźców odbywa się za pomocą różnorodnych struktur czuciowych - receptorów
Na poziomie receptora bodziec zostaje przetworzony na impuls lub serię impulsów nerwowych, po czym drogami doprowadzającymi jest przesyłany do odpowiednich ośrodków zlokalizowanych w pniach nerwowych - u bezkręgowców lub zwojach albo w rdzeniu kręgowym i w mózgu - u kręgowców.
Ośrodki nerwowe, za pośrednictwem efektorów, odpowiadają na działający bodziec, a reakcja polega na dostosowaniu się organizmu do zaistniałej sytuacji.
Środowisko jest także źródłem bodźców i odbiorcą skutków zachowania się wywołanego działaniem tych bodźców. Stąd organizm jest więc układem informacyjnym otwartym.
Organizm jest także materialno-energetycznym i informacyjnym układem otwartym.
Etologia rozpatruje zachowanie się zwierząt i człowieka w czterech aspektach:
- uwarunkowania przyczynowe różnych mechanizmów zachowania się,
- funkcje pełnione przez zachowanie,
- rozwój zachowania się u pojedynczego osobnika, tzn. ontogeneza zachowań,
- rozwój filogenetyczny różnych wzorców zachowania się u osobników poszczególnych taksonów.
Zmienność warunków środowiskowych, jak również dwustronne sprzężenie organizmu ze środowiskiem sprawia, że organizmom narzucona została jedna z konieczności, umożliwiająca przeżycie - zdolność do adaptacji. Dzięki tej zdolności organizm może nie tylko utrzymać się przy życiu, a więc zachować swą budowę i stosownie do zmian na zewnątrz - regulować procesy zachodzące we wnętrzu ciała, lecz przede wszystkim realizować podstawową funkcję życiową - wydać potomstwo.
Niektóre sposoby zachowania się są niezmienne, stereotypowe i stanowią reakcje, których naturę określają dziedziczne wzorce połączeń typu receptor - struktura przewodząca - efektor. W tym przypadku odpowiedź na działający bodziec jest zawsze ta samą, właściwą mu reakcją. Wrodzone wzory zachowania mogą pojawić się zaraz po urodzeniu, jak np. odruch ssania, kichania czy mrużenia oczu, ponieważ mechanizmy nerwowe, umożliwiające wykonywanie danej czynności, są już w pełni wykształcone. Niektóre typy zachowania się, mimo że są wrodzone, pojawiają się później, w miarę dojrzewania układu nerwowego i aparatu mięśniowego, np. umiejętność chodzenia u człowieka lub szczura czy latania u ptaków.
W miarę rozwoju ewolucyjnego zwierząt sztywne, niezmienne stereotypowe wzorce zachowań stają się bardziej plastyczne i ulegają modyfikacjom. Modyfikacje są wynikiem nabywania doświadczeń osobniczych.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Kogo cytować?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku