INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Znaczenie ryb w przyrodzie i gospodarce człowieka

Ryby są ważnym składnikiem środowiska naturalnego. Stosunek człowieka do nich zmienia się jednak w przeciągu wieków. Pierwotnie ryby stanowiły dla niego jedno z głównych źródeł stosunkowo łatwo dostępnego pokarmu. Świadczą o tym liczne wykopaliska z różnych epok geologicznych, znalezione na wszystkich kontynentach, wśród których są szczątki narzędzi rybackich, a w pozostałościach po osiedlach ludzkich sprzed tysięcy lat ocalały jeszcze resztki po jedzonych rybach. Dawniej główne skupiska ludzi znajdowały się nad brzegami wód, a w średniowieczu ryba była potrawą postną. I to właśnie wtedy śledź okazał się doskonałą rybą łatwą w konserwacji, przez co rozwinął się plan dróg w tamtym okresie. Obecnie ryby są również źródłem pokarmu, a ich coraz większy popyt doprowadza do rozwijania i modernizowania się rybołówstwa.


Obecnie wzrasta również hobbistyczne i sportowe zainteresowanie rybami. Wiele ludzi hoduje małe rybki akwariowe w domach, albo większe, bardziej okazałe są przetrzymywane w specjalnych basenach. Inni ludzie lubią łowić ryby, są nawet urządzane w tym kierunku zawody. Wiele gatunków jest w ten sposób kontrolowane, zagrożone przed wymarciem są chronione, a ewentualnie gatunki których jest za dużo są wybijane.
Wyniki obserwacji ryb są wykorzystywane do celów bioidykacji, tzn. śledzenia wpływu nie korzystnych zmian środowiska wskutek gospodarki człowieka na żywe organizmy i ich reakcji na te zmiany. Regionalne badania nad rybami pomaga określić stopień degradacji środowiska na danym terenie, a zwłaszcza czystość wód oraz pomoc w utrzymaniu liczby w gatunku.
Dotychczasowo, fragmentarycznie wspominałam o znaczeniu ryb jako czułego wskaźnika stanu czystości wód oraz jako obiektu rekreacji (sporty wędkarskie i hodowle). Jednak zasadnicze i podstawowe znaczenie ryb jest takie iż ryby stanowią źródło pokarmu. Jest to bardzo ważne nie tylko dla ludzi ponieważ wywiera to wpływ także na biologie tych kręgowców. Omówiona w dalszej części rola ryb w odżywianiu człowieka i dane o wysokości połowów oparłam na materiałach opublikowanych przez Dział Zasobów Rybnych i Eksploatacji FAO, Rocznik Statystyczny Rybołówstwa Światowego oraz Zjednoczenia Gospodarki Rybnej i Centralnego Zarządu Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Czym jest normalność?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku