INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Znaczenie ryb w przyrodzie i gospodarce człowieka

Ryby są ważnym składnikiem środowiska naturalnego. Stosunek człowieka do nich zmienia się jednak w przeciągu wieków. Pierwotnie ryby stanowiły dla niego jedno z głównych źródeł stosunkowo łatwo dostępnego pokarmu. Świadczą o tym liczne wykopaliska z różnych epok geologicznych, znalezione na wszystkich kontynentach, wśród których są szczątki narzędzi rybackich, a w pozostałościach po osiedlach ludzkich sprzed tysięcy lat ocalały jeszcze resztki po jedzonych rybach. Dawniej główne skupiska ludzi znajdowały się nad brzegami wód, a w średniowieczu ryba była potrawą postną. I to właśnie wtedy śledź okazał się doskonałą rybą łatwą w konserwacji, przez co rozwinął się plan dróg w tamtym okresie. Obecnie ryby są również źródłem pokarmu, a ich coraz większy popyt doprowadza do rozwijania i modernizowania się rybołówstwa.


Obecnie wzrasta również hobbistyczne i sportowe zainteresowanie rybami. Wiele ludzi hoduje małe rybki akwariowe w domach, albo większe, bardziej okazałe są przetrzymywane w specjalnych basenach. Inni ludzie lubią łowić ryby, są nawet urządzane w tym kierunku zawody. Wiele gatunków jest w ten sposób kontrolowane, zagrożone przed wymarciem są chronione, a ewentualnie gatunki których jest za dużo są wybijane.
Wyniki obserwacji ryb są wykorzystywane do celów bioidykacji, tzn. śledzenia wpływu nie korzystnych zmian środowiska wskutek gospodarki człowieka na żywe organizmy i ich reakcji na te zmiany. Regionalne badania nad rybami pomaga określić stopień degradacji środowiska na danym terenie, a zwłaszcza czystość wód oraz pomoc w utrzymaniu liczby w gatunku.
Dotychczasowo, fragmentarycznie wspominałam o znaczeniu ryb jako czułego wskaźnika stanu czystości wód oraz jako obiektu rekreacji (sporty wędkarskie i hodowle). Jednak zasadnicze i podstawowe znaczenie ryb jest takie iż ryby stanowią źródło pokarmu. Jest to bardzo ważne nie tylko dla ludzi ponieważ wywiera to wpływ także na biologie tych kręgowców. Omówiona w dalszej części rola ryb w odżywianiu człowieka i dane o wysokości połowów oparłam na materiałach opublikowanych przez Dział Zasobów Rybnych i Eksploatacji FAO, Rocznik Statystyczny Rybołówstwa Światowego oraz Zjednoczenia Gospodarki Rybnej i Centralnego Zarządu Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.


LOGA SMS

czy wiesz ?...
Co nowego w bazie ściąg?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku