INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga   pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Pierwotniaki

Przebieg i cel koniugacji: Mamy do czynienia z dwoma osobnikami przed i po procesie. Dochodzi do wytworzenia mostka cytoplazmicznego między orzęskami. Mikronukleus przechodzi R!. powstają 4 jądra (n). 3 zanikają a 1 dzieli się mitotycznie na dwa pronukleusy: stacjonarny (jakby kom. Jajowa) i migracyjny (rola plemnika). Jądra migr. wędrują i zapładniają krzyżowo jądra stacjonarne. Powstałe jądra zygotyczne (2n) dzielą się mitotycznie i w każdej kom. Powstają 2 jądra dipl. Jedno z nich pozostaje mikronukleusem, drugie zwielokrotni ilość DNA i powstanie z niego poliploidalny makronukleus. Równocześnie stary makornukl. się rozpada i zanika, a mostek cytoplazmatyczny redukuje się. Efekt: 2 osobniki, każdy ma połowę inf. genet. drugiego.

Przeczytaj o pierwotniakach w naszej ENCYKLOPEDII.


Stadium troficzne haplonta: W cyklu życiowym dominuje haplofaza. Dojrzały pierwotniak (n) przechodzi kilkakrotne mitozy. Po ostatniej powstały osobnik zaczyna pełnić funkcję gamet, łączy się z gametą drugiego pierwotniaka, powstaje zygota (2n). Zygota przechodzi mejozę pozapłodnieniową (postgamiczną). Powstają 4 komórki hapl. (n). Gdy dojrzeją stają się zwykłymi, rozmnażającymi się bezpłciowo osobnikami troficznymi.

Stadium troficzne diplonta: W cyklu życiowym dominuje diplofaza. Po licznych mitozach w przygotowanej do tego komórce troficznej (2n) zachodzi mejoza przedzapłodnieniowa (pregamiczna) i powstają gamety (n). Mogą się one łączyć w procesie zapłodnienia. Powstaje zygota (2n), która dojrzewa i staje się normalnym osobnikiem troficznym.

Sposoby odżywiania pierwotniaków: Tylko część wiciowców potrafi odżywiać się autotroficznie - glony (wiciowce roślinne) są miksotrofami. Większość pierwotniaków jest cudzożywna. Są 3 sposoby takiego odżywiania.

1) Fagocytoza: pobieranie dość dużych obiektów ; z wpuklenia plazmolemy powstaje wodniczka trawienna zawierająca cząstkę pokarmową. Dołączają się do niej lizosomy. Dochodzi do trawienia, potem do dyfuzji strawionych substancji. Resztki usuwane są poza komórkę przez zlanie się wodniczki tr. (nazywanej wtedy ciałkiem resztkowym) z plazmolemą. Pokarm: bakterie, okrzemki, mniejsze niż drapieżca pierwotniaki
2) Pinocytoza: Drobna cz. pokarmowa dostaje się do pęcherzyka pinocytarnego. Dołączają się lizosomy, powstaje wodniczka trawienna. Po całkowitym strawieniu substancja i wodniczka z błoną są rozpraszane po organizmie. Pokarm: np. białka, tłuszcze
3) Wchłanianie: Dzięki specjalnym białkowym przenośnikom błonowym proste, niewymagające trawienia związki organiczne (np. glukoza) pobierane są bezpośrednio z otoczenia.LOGA SMS

czy wiesz ?...
Jak zacząć wypracowanie?
Skróter
 •Tematy maturalne
 •Czekamy na Wasze wypracownia
 •Francuskie pytania
 •Gajusz Juliusz Cezar
 •Znaczenie powstania listopadowego
 •Dobre rady
 •Najlepsze sposoby!
 •Sienkiewicz i Żeromski
 •Nowotwory
 •Kryzys w Europie XIV wieku