INTERIA.PL - Portal internetowy

Ściąga

    INTERIA.PL   > Nauka i zabawa   Matura 2015     ściąga     matura     studia  
  
Szukaj

Bryk to Cię wciąga Twoja ściąga
pisz do nas
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
 ENCYKLOPEDIA
 KATALOG
   - polski
   - zagraniczny
 MELOMAN
Ankieta
Ściąganie...
Jest nieuczciwe, ale czasem tak robię
To najlepszy sposób na uczenie się
A kto nigdy nie ściągał?
Wymaga sprytu i odwagi
Nie wiem, nie ściągam
głosuj >>

Forum prac
Regulamin umieszczania prac na łamach
"Forum Wymiany Wypracowań INTERIA.PL"
zwanego dalej "Forum"
1. Forum umożliwia autorom treści (w szczególności wypracowań) nieodpłatne ich udostępnianie, odczytywanie i pobieranie przez użytkowników Portalu INTERIA.PL.

2. Osoby nadsyłające treści do Forum" oświadczają, że są autorami nadesłanych prac, a dostarczane treści nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich.

3. Autorzy nadesłanych treści wyrażają zgodę na ich zamieszczenie w Portalu INTERIA.PL w celu ich nieodpłatnego udostępnienia użytkownikom internetu.

4. W ramach zgody, o której mowa powyżej, INTERIA.PL ma prawo do wykorzystywania nadesłanych prac na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), przeprowadzanie korekty stylistycznej i ortograficznej, wprowadzenie w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika oraz rozpowszechnianie w sieci Internet.

5. INTERIA.PL oraz autorzy treści wyrażają zgodę na korzystanie z "Forum" przez każdego użytkownika sieci Internet w zakresie odczytywania oraz pobierania treści w celu wykorzystywania ich do własnego użytku osobistego, bez prawa ich odpłatnego udostępniania osobom trzecim.

6. Użytkownicy Forum zapewniają, że będą korzystać z Forum, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania treści, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

7. INTERIA.PL zobowiązuje się do zaprzestania publikowania nadesłanej treści na łamach Forum, na wyraźne żądanie autora przesłane na adres e-mail: bryki@interia.pl lub pocztą do siedziby INTERIA.PL. Ponadto INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia danej pracy z Forum w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że publikowanie danej pracy narusza zasady niniejszego regulaminu.

8. INTERIA.PL zastrzega, że korzystanie z Forum odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika, a INTERIA.PL nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Forum sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

9. INTERIA.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Forum w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych na ich podstawie. Odpowiedzialność INTERIA.PL związana z funkcjonowaniem Forum ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za zawinioną, umyślnie wyrządzoną szkodę.
INTERIA.PL SA
akceptuje  rezygnuje